3499/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Ngày 05 tháng 10 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn về Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014).

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có: Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Thư viện, Vụ Văn hoá dân tộc, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Điện Biên có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Chương, đại diện lãnh đạo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghe Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014), ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Hoan nghênh và biểu dương tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014).

2) Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ tại buổi họp này, đề nghị tỉnh Điện Biên nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Đề án.

3) Sau khi tiếp các ý kiến góp ý của Bộ, đề nghị tỉnh Điện Biên lấy ý kiến góp ý của các Ban, Bộ, ngành để hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

4) Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo, Bộ sẽ phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) và chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ đề xuất các nội dung,  báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức thực hiện.

5) Để việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) đạt hiệu quả cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ phối hợp với tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể từ năm 2012 đến năm 2014, báo cáo lãnh đạo Bộ, cụ thể như sau:

-  Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với tỉnh Điện Biên khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất, đề xuất kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Điện Biên từ năm 2012 đến 2014.

- Tổng cục Du lịch hướng dẫn, giúp tỉnh Điện Biên xây dựng sản phẩm du lịch, mời tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại nước ngoài vào năm 2012, 2013.

- Cục Văn hoá cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền lưu động toàn quốc về với Điện Biên; tổ chức thi sáng tác tác phẩm thơ, văn, ca khúc, tranh cổ động về Điện Biên.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn hướng dẫn, giúp tỉnh Điện Biên xây dựng kịch bản khai mạc, bế mạc Lễ kỷ niệm; kế hoạch tổ chức các Hội thi, Hội diễn chuyên nghiệp tại Điện Biên.

- Cục Điện ảnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần Phim Việt Nam tại Điện Biên; làm phim truyện, phim tài liệu nhựa về Điện Biên đổi mới, xây dựng cuộc sống văn minh, tiến bộ của đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên.

- Cục Di sản văn hoá hướng dẫn, giúp tỉnh Điện Biên lập dự án tu bổ, tôn tạo các di tích; triển khai dự án xây dựng Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ; phối hợp tổ chức phát động các tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn tỉnh Điện Biên lập các Dự án, xác định nguồn vốn đầu tư và sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu được cấp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình chào mừng Lễ kỷ niệm.

- Vụ Thư viện hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Điện Biên nâng cao chất lượng, số lượng sách tại các Thư viện của Tỉnh; phối hợp sưu tầm tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiến hành số hoá tư liệu, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Triển lãm sách về Điện Biên.

6) Trong quá trình tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xoá đói giảm nghèo, tỉnh Điện Biên cần  xác định rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất các công việc thiết thực, qua đó huy động được nguồn lực của cả nước vì Điện Biên để các hoạt động, các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) đảm bảo tính khả thi và mang lại hiệu quả và ý nghĩa xã hội, xứng đáng với sự kiện lịch sử lẫy lừng Năm Châu, chấn động địa cầu.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Điện Biên;

- Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên;

- Lưu: VT, THTT, NVN .30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác