34/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT phục hồi di tích chùa Hàm Long, Kinh Môn, Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 397/SVHTTDL- TĐCT, ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đề nghị thỏa thuận Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hàm Long, thị xã Minh Tân, huyện Kinh Môn. Sau khi xem xét và đối chiếu hồ sơ công nhận di tích Quốc gia: Di tích lịch sử - thắng cảnh Hang Dơi (hang Đốc Tít), hang Hàm Long, hang Tâm Long và căn cứ vào công tác kiểm tra thực địa ngày 18 tháng 6 năm 2011 của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên gồm các hạng mục: phục dựng Tam bảo; xây mới nhà Tổ, hành lang Tả, Hữu, Tam quan, nhà vệ sinh và tôn tạo sân vườn, tường rào, cổng phụ, hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề sau:

- Hình thức tòa Tam bảo cần tham khảo kiến trúc chùa truyền thống hiện có tại địa phương để làm cơ sở phục dựng, cụ thể là mặt bằng kiến trúc hình chữ Công (I) không làm hai tầng mái, Phật điện (Hậu cung) phải cao nhất (Tiền đường thấp hơn).

- Có phương án bảo quản tốt các hiện vật hiện còn tại khuôn viên di tích, cần có biện pháp trưng bày giới thiệu và phát huy giá trị.

- Bổ sung phương án bố trí nội thất tòa Tam bảo và phương án phòng chống mối mọt, cháy nổ cho toàn bộ khuôn viên di tích.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật để phê duyệt theo quy định hiện hành và có phương án tuyên truyền nội dung phục hồi, tôn tạo nói trên trước khu thực hiện; đồng thời cử cán bộ chuyên môn theo dõi giám sát trong quá trình thi công nhằm đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, NQT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác