3517/BVHTTDL-TCDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc cho phép tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang 2011.

Kính gửi: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Tại Công văn số 1170/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10 năm 2011 (dự kiến đến Nha Trang ngày 21/10/2011).

Trên cơ sở các ý kiến thống nhất của các Bộ Công an, Ngoại giao về việc tổ chức cuộc đua thuyền buồm Hồng Kông - Nha Trang 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên hợp tác với Câu lạc bộ thuyền buồm Hoàng gia Hồng Kông, Công ty Quỹ VinaCapital tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang 2011 và yêu cầu thực hiện các việc sau để đảm bảo tổ chức tốt cuộc đua:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế và các quy định của địa phương trong suốt quá trình tổ chức cuộc đua, phối hợp với các ngành hữu quan đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo tư cách khách mời tham dự phù hợp với các yêu cầu về an ninh, chính trị.

2. Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện các hướng dẫn của các cơ quan hữu quan để triển khai các thủ tục cần thiết (xuất nhập cảnh, hải quan, trang thiết bị phục vụ cuộc đua, hoạt động của báo chí…) theo quy định hiện hành, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng.

3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thuyền buồm cập bến và các phương tiện khác hoạt động trong khu vực, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của cuộc đua thuyền buồm và hoạt động của các tàu thuyền khác trong khu vực. Việc giám sát, quản lý khách, phương tiện tham gia cuộc đua và phục vụ cần được tổ chức chặt chẽ, thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; có biện pháp cụ thể để xử lý các tình huống kỹ thuật và cấp cứu trong quá trình đua, đảm bảo an toàn hàng hải, nhất là hoạt động trong vịnh Nha Trang.

Yêu cầu Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành hữu quan trong quá trình tổ chức cuộc đua. Sau khi kết thúc cuộc đua, báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên phối hợp với các đối tác tổ chức thành công cuộc đua, đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc gia, an toàn hàng hải và an toàn cho khách, góp phần quảng bá hình ảnh và vị thế về du lịch biển của Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

-Văn phòng Chính phủ;

-Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao,

Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông,

Tài chính (Tổng cục Hải quan);

-Tổng cục Du lịch;

-Tổng cục TDTT, Cục HTQT (Bộ VHTTDL);

- UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Sở Công an tỉnh Khánh Hòa;

- BCH BĐ Biên phòng tỉnh Khánh Hòa;

- Cảng vụ Khánh Hòa;

- Sở VHTTDL Khánh Hòa;

- Lưu: VT. TCDL (25b).H.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác