3518/BVHTTDL-LVHDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3518/BVHTTDL-LVHDL ngày 25 tháng 9 năm 2013 Về việc Huy động các cộng đồng dân tộc tham gia các hoạt động của Tuần lễ, “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và khánh thành quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với mục đích góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, vùng miền tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh huy động cộng đồng dân tộc của địa phương tham gia các hoạt động của Tuần lễ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Cụ thể như sau.

1.  Thành phần tham gia: Cộng đồng dân tộc Gia Rai

- Số lượng: 30 người

-Đối tượng: Người có uy tín trong cộng đồng (nhân sỹ trí thức, già làng trưởng bản, nghệ nhân…) là người dân tộc thiểu số, hạt nhân văn hóa văn nghệ quần chúng, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1. Thời gian: 07 ngày (từ ngày 18/11/2013 đến ngày 24/11/2013), không kể thời gian đi, về.

2.2. Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

3. Nội dung hoạt động của các cộng đồng:

3.1. Tham gia các hoạt động của Tuần lễ, trang trí không gian nhà ở dân tộc Gia Rai, đón tiếp du khách;

3.2. Trực tiếp chủ trì và tổ chức lễ hội trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ: Ban Tổ chức dự kiến tổ chức tái hiện Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên của dân tộc Gia Rai.

3.3. Tham dự chương trình khai mạc “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, VTV5;

3.4. Tham gia các hoạt động giao lưu giữa cộng đồng và du khách.

3.5. Tham gia hoạt động lễ hội của cộng đồng dân tộc Khmer và các hoạt động khác;

3.6. Tiếp tục cuộc vận động “Hiến tặng đồ dùng, vật dụng, tư liệu về văn hóa dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

4. Kinh phí thực hiện:

- Những đại biểu có hưởng lương từ NSNN theo chế độ tài chính hiện hành do cơ quan quản lý chi trả.

- Những hoạt động tổ chức đưa đón và tập huấn tại địa phương, do đơn vị địa phương cử đoàn đi chịu trách nhiệm.

- Kinh phí đi lại từ địa phương –Hà Nội và ngược lại, hỗ trợ một phần tiền ăn ở, tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hỗ trợ và chi trả từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2013 (Chi tiết về các khoản chi cho hoạt động của các đơn vị, Ban tổ chức gửi kèm theo công văn này phụ lục chi kinh phí huy động cộng đồng để các đơn vị theo dõi).

5. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị địa phương gửi đăng ký Đoàn tham gia (Quyết định, Kế hoạch, danh sách đoàn và dự toán kinh phí) tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Số 01 Hoa Lư, Hà Nội, trước ngày 15/10/2013 (Fax: 043.974.1111).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai;

-Lưu: VT, LVHDL, T11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác