3518/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/ND-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QD-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia giai đoạn 2012-2017;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm Tổ chức biếu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và một số cơ quan liên quan của Việt Nam đón đoàn lãnh đạo, cán bộ và nghệ sỹ thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia sang Việt Nam tổ chức “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015”.
Thời gian và địa điểm: từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng.
Các hoạt động của chương trình bao gồm:
- Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia;
- Các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng;
- Tổ chức triển lãm nghệ thuật của Campuchia tại thành phố Hồ Chí
Minh.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ thực hiện:
1. Cục Hợp tác quốc tế:
- Điều phối chung, phối hợp cùng phía Campuchia, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và Cục Công tác phía Nam lên kế hoạch và xây dựng chương trình tổng thể;
- Chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam đảm nhận tổ chức đón, bố trí chương trình làm việc cho đoàn đại biểu cấp cao Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia (do Quốc Vụ khanh dẫn đầu) sang thăm và làm việc tại Việt Nam;
2. Cục Công tác phía Nam:
Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tổ chức đón, bố trí chương trình làm việc cho đoàn đại biểu cấp cao Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia (do Quốc Vụ khanh dẫn đầu) sang thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.
3. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu
diễn):
- Chủ trì đón đoàn nghệ sỹ Campuchia vào Việt Nam tham gia biểu diễn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn nghệ sỹ Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng.
4. Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đón đoàn triễn lãm Campuchia và tổ chức chương trình triễn lãm nghệ thuật của Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Kinh phí:
- Phía Campuchia tự đảm nhận các chi phí, gồm:
+ Chi phí đi lại quốc tế khứ hồi, bảo hiểm cho các đoàn của Campuchia tham gia Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2015;
+ Cước vận chuyển đạo cụ, hàng triễn lãm trên hành trình quốc tế khứ hồi;
+ Thù lao biểu diễn cho các nghệ sỹ Campuchia;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Hợp tác quốc tế cho đoàn đại biếu cấp cao Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, gồm:
+ Ăn, ở, quà tặng cho đoàn trong thời gian đoàn ở Việt Nam;
+ Tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia và các thành viên đoàn Campuchia tham gia Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam (có chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng) và các chi phí liên quan khác;
+ Các chi phí liên quan đến cử đoàn lãnh đạo, cán bộ Cục Hợp tác quốc tế đi công tác thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tham gia tháp tùng đoàn Campuchia và tổ chức các sự kiện liên quan.
- Cục Công tác phía Nam chịu các chi phí cho đoàn đại biểu cấp cao Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, gồm:
+ Chi phí đi lại, lễ lân đón tiếp, phòng VIP sân bay, phiên dịch, tham quan và một số chi phí liên quan khác tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chịu các chi phí:
+ Ăn, ở, đi lại, tham quan, quà tặng, phiên dịch, lễ lân đón tiếp và một số chi phí liên quan khác cho đoàn nghệ sỹ Campuchia;
+ Thuê địa điểm tổ chức các chương trình biếu diễn nghệ thuật, thiết bị âm thanh, ánh sáng cần thiết phục vụ biểu diễn nghệ thuật, biên dịch tài liệu, lên thiết kế và in ấn giấy mời, băng rôn và các tài liệu phục vụ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, công tác thông tin tuyên truyền và các chi phí liên quan đến tổ chức chương trình biếu diễn nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng;
+ Các chi phí liên quan đến cử đoàn cán bộ, nhân viên Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đi công tác thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tham gia tổ chức các sự kiện liên quan;
+ Chi phí bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm tham gia tổ chức sự kiện.
- Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu các chi phí:
+ Ăn, ở, đi lại, tham quan, quà tặng, phiên dịch, lễ tân đón tiếp và một số chi phí liên quan khác cho đoàn triển lãm Campuchia;
+ Chi phí thuê địa diểm tố chức triển lãm, thiết bị kỹ thuật phục vụ triễn lãm, phiên dịch tài liệu, lên thiết kế và in ấn giấy mời, băng rôn và các tài liệu phục vụ triển lãm, công tác thông tin tuyên truyền và các chi phí liên quan đến tổ chức triễn lãm tại thành phố Hồ Chí Minh;
+ Các chi phí liên quan đến cử đoàn cán bộ, nhân viên Trung tâmTriển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đi công tác thành phố Hồ Chí Minh;
+ Chi phí bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm thamgia tổ chức sự kiện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Giám đốc Trung tâm Triễn lãm Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tôe chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP. HCM:
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu: VT, HTQT. NĐT.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác