3519/BVHTTDL-LVHDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn số 3519/BVHTTDL-LVHDL ngày 25 tháng 9 năm 2013 Về việc Huy động các cộng đồng dân tộc tham gia các hoạt động của Tuần lễ, “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và khánh thành quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với mục đích góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, vùng miền tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh huy động cộng đồng dân tộc của địa phương tham gia các hoạt động của Tuần lễ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Cụ thể như sau.

1.  Thành phần tham gia:

+  Tỉnh Hà Giang: dân tộc Mông

+ Tỉnh Sơn La: các dân tộc Khơ Mú, Thái

+ Tỉnh Lai Châu: dân tộc Lự

+ Tỉnh Cao Bằng: dân tộc Tày

-Số lượng: 15 -18 người/1 dân tộc

-Đối tượng:

+Người có uy tính trong cộng đồng (nhân sỹ trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân…)là người dân tộc thiểu số, hạt nhân văn hóa văn nghệ quần chúng, tổ chức lễ hội, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

+Người có khả năng chế biến, giới thiệu ẩm thực đặc trưng của dân tộc.

+Người có khả năng tham gia giới thiệu và bán sản vật các loại của dân tộc mình tại không gian Chợ vùng cao phía bắc trong các ngàu 20-24/11/2013.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1. Thời gian: 06 ngày (từ ngày 19/11/2013 đến ngày 24/11/2013), không kể thời gian đi, về.

2.2. Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

3. Nội dung hoạt động của các cộng đồng:

3.1. Các hoạt động chung:

- Trực tiếp tham gia giới thiệu và bán hàng tại “Chợ vùng cao phía Bắc”, diễn ra trong 05 ngày 20-24/11/2013: Giới thiệu và bán các sản vật đặc trưng của các dân tộc phía Bắc, sản vật địa phương: rau củ quả, thuốc dân tộc, rượu dân tộc, đồ thủ công truyền thống, đồ lưu niệm... Giới thiệu và bán các loại ẩm thực đặc sắc của các dân tộc phía. Giới thiệu nguồn gốc, cách thức chế biến, nguyên liệu và tác dụng của các loại ẩm thực, sản vật.

- Tham dự chương trình Khai mạc “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, VTV5.

- Tham gia các hoạt động giao lưu giữa cộng đồng và du khách (dân ca, dân vũ, dân nhạc…).

- Tham gia hoạt động lễ hội của cộng đồng dân tộc Khmer và các hoạt động khác.

- Trang trí không gian nhà cửa của từng dân tộc.

3.2. Tiếp tục cuộc vận động “Hiến tặng đồ dùng, vật dụng, tư liệu về văn hóa dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3.3. Ban Tổ chức dự kiến một số nghi lễ, lễ hội tiêu biểu, (sẽ được thống nhất với các địa phương, dân tộc);

+ Lễ hội Om đin Om đang (Mùa Măng mọc) của dân tộc Khơ Mú (tỉnh Sơn La);

+ Lễ hội Xíp Xí của dân tộc Thái (tỉnh Sơn La);

+ Lễ hội Căm Mường của dân tộc Lự (tỉnh Lai Châu);

+ Lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày (tỉnh Cao Bằng);

+ Nghi thức đón dâu trong lễ cưới, dân tộc Mông (tỉnh Hà Giang)

4. Kinh phí thực hiện:

- Những đại biểu có hưởng lương từ NSNN theo chế độ tài chính hiện hành do cơ quan quản lý chi trả.

- Những hoạt động tổ chức đưa đón và tập huấn tại địa phương, do đơn vị địa phương cử đoàn đi chịu trách nhiệm.

- Kinh phí đi lại từ địa phương –Hà Nội và ngược lại, hỗ trợ một phần tiền ăn ở, tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hỗ trợ và chi trả từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2013 (Chi tiết về các khoản chi cho hoạt động của các đơn vị, Ban tổ chức gửi kèm theo công văn này phụ lục chi kinh phí huy động cộng đồng để các đơn vị theo dõi).

5. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị địa phương gửi đăng ký Đoàn tham gia (Quyết định, Kế hoạch, danh sách đoàn và dự toán kinh phí) tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Số 01 Hoa Lư, Hà Nội, trước ngày 15/10/2013 (Fax: 043.974.1111).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Sở VHTTDL các tỉnh tham gia;

-Lưu: VT, LVHDL, T20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác