3525/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ múa rối Triều Tiên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam đón đoàn cán bộ, nghệ sỹ múa rối Triều Tiên (03 người) sang Việt Nam trao đổi và giao lưu với các nghệ sỹ múa rối Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thời gian: từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Triều Tiên chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, thị thực, bảo hiểm cho đoàn;
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chịu chi phí lễ tân đón tiếp, ăn, ở, đi lại, chi phí tổ chức các hoạt động thăm quan, xây dựng chương trình giao lưu cho đoàn, tặng phẩm, phiên dịch, bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2015 của Trung tâm).
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2732/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác