3526/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Ngày 03 tháng  10  năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về tình hình và một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh. Về phía tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh ­- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Hòa Bình về công tác văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những cố gắng và thành tích trong công tác phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội và xây dựng đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đề nghị Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Quan tâm phát triển du lịch cộng đồng gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng các làng bản, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.

- Tiếp tục dành sự quan tâm chăm lo cải thiện đời sống văn hoá của đồng bào các  dân tộc ít người; chú trọng công tác tổ chức phục dựng lễ hội dân gian; sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá phi vật thể và có cơ chế khuyến khích, động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

- Tập trung đầu tư phát triển và khai thác một cách có hiệu quả du lịch lòng hồ Hòa Bình, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, xây dựng sản phẩm du lịch mới.

3. Về một số đề nghị của Tỉnh:

3.1. Giao Cục Di sản văn hoá:

- Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình lập hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định công nhận “Mường Mo” của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình lập dự án xây dựng Bảo tàng Hòa Bình để làm việc với các Bộ, ngành chức năng xem xét  trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí xây dựng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình kiểm tra cụ thể việc tôn tạo một số hạng mục của di tích Nhà tù Hòa Bình.

3.2. Giao Vụ Văn hóa dân tộc:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc tại Hòa Bình vào năm 2013, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đậm bản sắc dân tộc.

- Phối hợp với Vụ Kế hoach, Tài chính kiểm tra cụ thể việc thực hiện dự án bảo tồn làng truyền thống tiêu biểu dân tộc Mường nằm trên địa bàn xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

3.3. Giao Cục Văn hóa cơ sở: Phối hợp với Vụ Thư viện hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình lập dự án xây dựng Thư viện tỉnh Hòa Bình để làm việc với các Bộ, ngành chức năng xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí xây dựng từ nguồn ngân sách Trung ương.

3.4. Việc tăng mức hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hoá, thể thao theo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo dự án.

3.5. Đồng ý đưa vào kế hoạch để tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức nội dung Giải đua xe đạp trong Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

3.6. Đồng ý tỉnh Hòa Bình sẽ là địa điểm tổ chức một trong các môn thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 nếu Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á (OCA) chọn Việt Nam là nước đăng cai đăng cai tổ chức. Đề nghị tỉnh Hòa Bình có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ có văn bản hiệp y báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành chức năng xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu liên hiệp thể thao khu vực Tây Bắc tại Hoà Bình phục vụ các hoạt động thể dục thể thao khu vực Tây Bắc và Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019.

3.7. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Giao Vụ Kế hoạch,  Tài chính làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Hòa Bình ;

- Các đơn vị: Tổng cục  TDTT, Tổng cục  DL, Cục DSVH,  Cục VHCS, Vụ KHTC, Vụ VHDT, Vụ Thư viện (để thực hiện);

- Sở VHTTDL Hòa Bình;

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH. 20b.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác