3530/BVHTTDL-KHTC

TLBT, VTVKH,TC Hồ Việt Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Đề Xuất kế hoạch thực hiện đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012

Kính gửi: Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2284/QĐ- BVHTTDL ngày 25/7/2011, về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011.

Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia đã đạt được những kết quả rõ rệt và góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch. Trong năm 2011, theo Quyết định 2284/QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có 02 đơn vị chủ yếu thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011, đó là Tổng cục Du lịch và Cục Hợp tác quốc tế.

Tổng cục Du lịch được giao chủ trì thực hiện 20 đề án với tổng số kinh phí 19,25 tỷ đồng. Tổng cục Du lịch đã thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết của 6/20 đề án (với kinh phí là 7,3 tỷ đồng) và đã được Bộ Tài chính cấp tạm ứng kinh phí để thực hiện, các đề án còn lại Tổng cục Du lịch đang gấp rút thẩm định đề cương, dự toán chi tiết để phê duyệt và triển khai theo quy định.

Cùng với việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết các đề án, Tổng cục Du lịch đã tổ chức thành công một số sự kiện và đạt được những kết quả tốt như: Roadshow tại Nga và Ukraina, Hội chợ JATA-Nhật Bản, Lễ hội ẩm thực Phú Yên…

Cục Hợp tác quốc tế thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 tập trung vào 3 loại hình quảng bá gồm Quảng bá thông qua Lễ hội như Hội chợ Tours Pháp trong khuôn khổ Tháng Việt Nam tại Pháp Lễ hội Du lịch Văn hóa tại Hàn Quốc, Lễ hội Du lịch Văn hóa tai Nhật Bản; loại hình quảng bá thông qua đón các đoàn phóng viên báo chí quốc tế và loại hình quảng bá du lịch thông qua bảng quảng cáo tại sân vận động bóng đá giải ngoại hạng Anh.

Công tác xã hội hóa được coi trọng đặc biệt trong công tác quảng bá năm 2011. Với nguồn kinh phí Ngân sách cấp cho các hoạt động còn hạn chế, việc tổ chức các sự kiện lớn tại nước ngoài là rất tốn kém và khó khăn. Các chi phí thuê thực hiện đều rất đắt, như: tuyên truyền, quảng bá sự kiện; chọn thuê địa điểm; an ninh; xây dựng sân khấu biểu diễn; phương tiện đi lại; ăn, ở, công tác tổ chức…

Được sự phối hợp, giúp đỡ của các Đại Sứ quán Việt Nam tại các nước Hội người Việt Nam tại các nước, Việt kiều, các tổ chức Chính phủ hoặc phi Chính phủ, Doanh nghiệp nước ngoài…tất cả các sự kiện của Cục Hợp tác quốc tế đều có sự giúp đỡ và tài trợ tại chỗ dưới các hình thức:

- Miễn hoặc giảm tiền thuê địa điểm tổ chức;

- Miễn hoặc giảm chi phí sân khấu biểu diễn và âm thanh, ánh sáng;

- Hỗ trợ một phần phương tiện đi lại;

- Hỗ trợ một phần chi phí ăn, ở;

- Việc tuyên truyền và gửi giấy mời;

- Nhân công phục vụ sự kiện;

- Công tác lễ tân tại chỗ.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu Chiến lược phát triển ngành đến năm 2020 và Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam, trong công tác xúc tiến quảng bá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có kế hoạch và sớm phê duyệt kế hoạch để có sự chuẩn bị và làm việc với đối tác ở nước ngoài. Đối với nhiều đối tác lớn, có uy tín toàn cầu, trong nhiều trường hợp ta phải trả 100% chi phí trước khi thực hiện dịch vụ, đối tác không đồng ý thủ tục tạm ứng, Hoặc có những yêu cầu pháp lý rất ngặt nghèo về thời hạn chi trả, nếu muộn có thể phải chịu phạt.

Đặc thù công tác quảng bá còn có yêu cầu khá chặt chẽ về thời điểm quảng bá, ví dụ như quảng bá hướng đến mùa du lịch Hè, Đông v.v… những tời điểm này là cố định và không thể trì hoãn, vì vậy cần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến quảng bá, có vậy, ta mới thực hiện hiệu quả, không lãng phí.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia trong năm 2012 với mục đích từng bước tạo lập và khẳng định hình ảnh điểm đến Việt Nam hấp dẫn, an toàn và thân thiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất một số nhiệm vụ chủ yếu của ngành và dự kiến thực hiện trong năm 2012 với số kinh phí dự kiến 70 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia, cụ thể:

 

Số TT

Nội dung

 

Số tiền

(triệu đồng)

1

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài

25.000

2

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam ở trong nước; xuất bản, các ấn phẩm, vật phẩm phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam cho khách trong nước và nước ngoài đến Việt Nam

15.000

3

Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị hội thảo, hội thi chuyên ngành và các sự kiện du lịch khác ở trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sản phẩm du lịch Việt Nam; nâng cạo nhận thức và tăng cường giới thiệu về sản phẩm du lịch các vùng miền

15.000

4

Thiết lập, cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin du lịch Việt Nam phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch

7.000

5

Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến; đa dạng hóa các phương thức cung cấp thông tin, dịch vụ du lịch

8.000

 

Tổng cộng

70.000

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tài chính xem xét bố trí kế hoạch năm 2012 để thực hiện đúng chiến lược phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, KC.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác