3543/CĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công điện Số: 3543/CĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2013 Về việc chủ động đối phó với diễn biến của bão số 10

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH điện:

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh:

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Ngày 28 tháng 9 năm 2013 Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 70/CĐ-TW chỉ đạo triển khai, chủ động đối phó với diễn biến của bão số 10, dự bão đường đi của bão còn diễn biến phức tạp, bão sẽ gây mưa lớn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên địa bàn, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Chỉ đạo sẵn sàng triển khai phương án đối phó với các tình huống mưa lớn gây lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khách du lịch. Chỉ đạo kiểm tra, gia cố, có phương án đảm bảo an toàn tại các khu du lịch; khu di tích; các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao.

2. Chỉ đạo không đưa khách tới các điểm du lịch bị ngập lụt hoặc có nguy cơ sạt lở; chăm lo, phục vụ chu đáo du khách trong trường hợp bị kẹt đường hoặc phải lưu lại trong vùng lũ, lụt.

3. Duy trì lực lượng, phương triện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên thông tin kịp thời và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đường dây nóng số 0983039898 (Đồng chí  Phạm Văn Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở) và có báo cáo bằng văn bản về công tác đối phó với diễn biến của bão tại các tỉnh, tổng hợp thiệt hại đối với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có) qua Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh (như trên);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị: TCTDTT, TCDL, VHCS, DSVH, NTBD, KHTC, VP;
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.(THTT)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác