3545/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thừa Thiên Huế;

- Ban Quản lý Khu di tích Cố đô Huế.

Cuộc vận động bầu chọn Kỳ quan thiên nhiên Mới của Thế giới do New7wonders khởi xướng đã đi vòng chung kết để chọn 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới trong số 28 ứng cử viên được bầu chọn qua intemet toàn cầu tại địa chỉ www.new7wonders.com. Danh sách 7 kỳ quan sẽ được công bố vào ngày 11/11/2011. Vịnh Hạ Long luôn đứng trong số những địa danh có tỷ lệ tăng trưởng phiếu cao, việc sở thành Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới có ý nghĩa quảng bá hình ảnh quốc gia, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Năm 2008, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về bầu chọn các Kỳ Quan Thiên nhiên Mới của Thế giới.

Ngày 19/10/2011, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc họp các Ban, Bộ, ngành cơ quan liên quan về việc tăng cường vận động người dân cả nước bầu chọn cho Vịnh Hạ Long từ nay đến ngày công bố chỉ còn 20 ngày, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam, mục tiêu phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức một chương trình ca nhạc, giao lưu hình thức Cầu Truyền hình trực tiếp tại 4 điểm: Hà Nội, thành phố Hạ Long, thành phố Huế và thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 29/10/2011, nội dung vận động khán giả cả nước bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để đặt một điểm cầu tại kiểu vực Quần thể Di tích Cố đô Huế và nối trực tiếp với 3 đầu cầu còn lại.

Trung tâm Đài truyền hình Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ liên hệ, làm việc chi tiết về địa điểm và nội dung với các cơ quan liên quan của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Đài THVN (để phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT, TNH (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác