3545/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3545/BVHTTDL-TV ngày 30 tháng 9 năm 2013 Về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2014 trong lĩnh vực thư viện.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành

Để các địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2014 trong lĩnh vực thư viện sau:

I. Các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

1. Chung kết toàn quốc Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách- Chủ đề “Âm vang Điện Biên”

-Mục đích: Chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

-Thời gian (dự kiến): trong khoảng từ 1-10/4/2014 tại Thành phố Điện Biên, Tỉnh Điên Biên. (Thời gian chính thức sẽ thông báo sau).

-Thành phần:

+12 đội tuyển đại diện cho 63 tỉnh/thành (bao gồm: 6 đội đạt giải xuất sắc Vòng Sơ khảo tại 6 khu vực tổ chức năm 2013 và 06 đội khách mới).

2. Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc năm 2014

-Mục đích: Hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) nhằm tôn vinh Văn hóa Đọc.

-Thời gian (dự kiến): ngày 19-20/4/2014,

-Địa điểm: Trung tâm Văn hóa-Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám-Hà Nội;

-Mời Đội tuyển Cán bộ thư viện của một số địa phương đã tham dự Vòng Sơ khảo, Vòng Chung kết toàn quốc Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách –Chủ đề  “Âm vang Điện Biên”. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ có công văn thông báo Danh sách các địa phương được mời).

3. Hội thảo-Tập huấn về công tác thống kê trong lĩnh vực thư viện;

-Mục đích: Hướng dẫn công tác thống kê trong lĩnh vực thư viện

-Thời gian (dự kiến): Quý III/2014;

- Địa điểm (dự kiến) Tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh hoặc Bạc Liêu.

-Thành phần:

+01 đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ trách công tác tổng hợp);

+01 đại diện Lãnh đạo thư viện tỉnh/thành và 01 cán bộ làm công tác tổng hợp của thư viện.

4. Hội nghị-Hội thảo Sơ kết 05 năm (2007-2013) về việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ trong thư viện.

-Mục đích: Đánh giá tình hình thực hiện các chuẩn nghiệp vụ trong Hệ thống thư viện công cộng.

- Thời gian (dự kiến): Quý III/2014;

-Thành phần: Đại diện Lãnh đạo thư viện tỉnh/thành và trưởng phòng nghiệp vụ.

5. Đào tạo tập huấn cán bộ thư viện cấp huyện Khu vực Đồng bằng sông Hồng,

- Thời gian (dự kiến): Quý III/ 2014.

-Địa điểm (dự kiến): Tỉnh Hải Dương hoặc Phú Thọ.

-Thành phần: Đại diện Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan trực tiếp quản lý thư viện cấp huyện (Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin).

II. Hoạt động thư viện tại đại phương

1. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thư viện trong năm 2014 là chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh/thành tăng cường tổ chức các dịch vụ mới, làm mới các dịch vụ truyền thống hoặc dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của mọi người dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện.

Để thực hiện mục tiêu trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các thư viện cấp tỉnh/ huyện( tùy theo điều kiện thực tế của thư viện) đăng ký triển khai ít nhất một trong những dịch vụ nói trên và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) trước ngày 30/11/2013. Việc triển khai nhiệm vụ này được xem là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng vào dịp tổng kết công tác cuối năm.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phục vụ các ngày lễ lớn và tôn vinh Văn hóa Đọc:

- Tập trung chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; trong đó phát huy kết quả đầu tư cho Đội tuyển Cán bộ thư viện đã tham dự Vòng Sơ khảo tại các khu vực (năm 2013) và Chung kết toàn quốc tại Điện Biên (năm 2014)-Chủ đề “Âm vang Điện Biên”. Giao nhiệm vụ cho Đội tuyển này đi tuyên truyền giới thiệu sách về Chủ đề trên cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh/thành, xem đây là một trong những hoạt động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan, ban, ngành tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc ở địa phương nhằm khơi dậy, tôn vinh Văn hóa Đọc.

Trên đây là số chỉ đạo, hướng dẫn công tác thư viện năm 2014. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-63 thư viện tỉnh/thành;

-Lưu: VT, TV, TT.150.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác