3546/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động bầu chọn Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới do New7wonders khởi xướng đã đi vòng chung kết để chọn 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới trong số 28 ứng cử viên được bầu chọn qua mạng internet toàn cầu tại địa chỉ www.new7wonders.com. Danh sách 7 kỳ quan sẽ được công bố vào ngày 11/11/2011. Vịnh Hạ Long luôn đứng trong số những địa danh có tỷ lệ tăng trưởng phiếu cao, việc trở thành Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới có ý nghĩa quảng bá hình ảnh quốc gia, thu hút thêm khách quốc tế đến Việt Nam. Năm 2008, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về bầu chọn các Kỳ Quan Thiên nhiên Mới của Thế giới.

Ngày 19/10/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc họp các Ban Bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc tăng cường vận động người dân cả nước bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Từ nay đến ngày công bố chỉ còn 20 ngày, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc va ý thức trách nhiệm của công dân Viết Nam, mục tiêu phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, Bộ Văn hóa, thể thao và Do lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức một chương trình ca nhạc, giao lưu hình thức Cầu Truyền hình trực tiếp tại 4 điểm: Hà Nội, thành phố Hạ Long, thành phố Huế và thành phố Hồ Chí Minh (ghi hình) vào tối ngày, nội dung vận động khán giả cả nước bầu chọn Vịnh Hạ Long.

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch trân trọng đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức một sự kiện tuyên truyền trước Nhà hát Thành phố để ghi lại hình ảnh hoạt động tại đầu cầu truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến 19 giờ ngày 28/11/2011.

Cơ quan Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan Đại diện Bộ VHTTDL tại TP Hồ Chí Minh sẽ liên hệ, làm việc chi tiết về công tác tổ chức

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Đài THVN (để phối hợp);

-Cơ quan ĐDBVHTTDL tại TPHCM (để phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT, TNH (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác