3555/CĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG ĐIỆN Số: 3555/CĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH điện:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH điện:

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố từ Quảng Ngãi trở ra

Ngày 05 tháng 10 năm 2010 Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương có Công điện số 29/CĐ-TW chỉ đạo triển khai, chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi trở ra:

1. Thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền du lịch đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các tỉnh chủ động cấm biển, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn.

2. Chỉ đạo sẵn sàng triển khai các phương án đối phó với các tình huống mưa lớn gây lũ lụt, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khách du lịch. Chỉ đạo kiểm tra, gia cố, có phương án đảm bảo an toàn tại các khu du lịch; khu di tích; các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao.
3. Chỉ đạo không đưa khách tới các điểm du lịch đang bị ngập lụt hoặc có nguy cơ sạt lở; chăm lo, phục vụ chu đáo du khách trong trường hợp bị kẹt đường hoặc phải lưu lại trong vùng lũ, lụt.

4. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên thông tin kịp thời và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đường dây nóng số 04.39438231 và báo cáo bằng văn bản gửi về công tác đối phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ tại các tỉnh, tổng hợp thiệt hại đối với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có) qua Văn phòng Bộ để tổng hợp theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Chỉ Đạo PCLBTW;
- Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị: TCTDTT, TCDL, VHCS, DSVH, NTBD, KHTC, VP;
- Lưu: VT, VP (THTT), S .(80).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác