3557/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tăng cường công tác quản lý di tích, phòng chống cháy nổ, trộm cắp

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
 
Thời gian gần đây, việc quản lý di tích trên địa bàn toàn quốc vẫn còn để xảy ra cháy và mất trộm hiện vật tại di tích, trong đó có cả di tích đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm đều có văn bản chỉ đạo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, tuy nhiên, các thiệt hại vẫn xảy ra ở một vài di tích. Đề phòng ngừa những nguy cơ, rủi ro trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố:
- Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, rà soát các di tích để có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp di vật, cổ vật, đảm bảo giữ gìn an toàn tuyệt đối cho các di tích.
- Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án bảo vệ di tích như: lắp hệ thống camera theo dõi, bố trí hệ thống báo cháy và cứu hỏa tự động, kiểm tra và thay thế hệ thống điện không đảm bảo trong di tích,...
- Kiện toàn bộ máy quản lý di tích các cấp, luôn bố trí người trông coi, bảo vệ di tích, hướng dẫn khách tham quan di tích thực hiện nếp sống văn minh, thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định. Không cung tiến hiện vật vào di tích trái quy định. Bài trí đồ thờ trong di tích thoáng, gọn, không để vàng mã, các vật liệu dễ cháy như nến cốc, vải, nhựa,... trên ban thờ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác