3557/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tham gia Hội chợ ASEAN nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 tại Indonesia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tham gia Hội chợ ASEAN trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 tổ chức tại Bali, Indonesia trong thời gian từ 14 đến 20 tháng 11 năm 2011, bao gồm các hoạt động sau:

-Phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm giới thiệu đất nước con người Việt Nam và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thồng và cử đoàn 03 người tham gia dàn dựng Triển Lãm.

-Phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức đoàn nghệ thuật gồm 06 nghệ sỹ biểu diễn giới thiệu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam.

Điều 2. Về kinh phí:

- Ban tổ chức Indonesia hỗ trợ chi phí địa điểm triển lãm;

-Quỹ Hội nhập ASEAN do Bộ Tài chính quản lý hỗ trợ chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn và tiêu vặt, ở, khoán taxi, đi lại nội địa, visa, lệ phí sân bay, liên lạc, bảo hiểm, cước đạo cụ, các chi phí chuẩn bị trong nước (thiết kế triển lãm, in ấn thiết kế các sản phẩm quảng bá, hàng thủ công mỹ nghệ trưng bày tại Triển lãm…).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác