3561/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ngày 13 tháng 10 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Mai Tiến Dũng về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch năm 2012 và những năm tiếp theo.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Vụ Gia đình, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Hà Nam có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Nga, đại diện lãnh đạo: Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Hà Nam báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch năm 2012 và những năm tiếp theo, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Hà Nam là địa phương có vị trí địa lý, dân số và điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm xứng đáng với tiềm năng, truyền thống của địa phương; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh năm 2012 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quan tâm, chỉ đạo:

a) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; quan tâm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; rà soát, quy hoạch các khu, điểm di tích; tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội, xử lý nghiêm các hoạt động mê tín dị đoan.

b) Triển khai việc kiểm kê và công bố danh mục di tích; kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể của Tỉnh, lựa chọn di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

c) Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn.

d) Sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn Bộ đã phân bổ và giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai thực hiện.

e) Tiếp tục đầu tư cho các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là xây dựng các thiết chế thể thao và công tác đào tạo vận động viên trẻ.

3) Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Nhất trí đưa Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng vào danh mục Khu du lịch trọng điểm quốc gia: Giao Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch bổ sung Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng vào danh mục Khu du lịch trọng điểm quốc gia, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Tổng cục Du lịch mời Hà Nam tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước; phối hợp với tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào đầu năm 2012.

c) Ủng hộ chủ trương tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng: Đề nghị Tỉnh lập dự án, trình Bộ xem xét, bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch vào năm 2012 và những năm tiếp theo.

d) Ủng hộ tỉnh Hà Nam xây dựng Nhà thi đấu đa năng từ 3.000 đến 4.000 chỗ ngồi để phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 và các hoạt động thi đấu, giải thể thao của khu vực và quốc gia: Đề nghị Tỉnh lập dự án, trình Bộ xem xét, hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

e) Ủng hộ Hà Nam đăng cai tổ chức thi đấu môn Bóng đá nữ, môn đá cầu và một số môn thi đấu trong nhà trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Đề nghị tỉnh Hà Nam có văn bản trình Bộ xem xét, quyết định.

f) Ủng hộ Hà Nam đăng cai tổ chức một số giải thể thao trong nước, quốc tế năm 2012 và những năm tiếp theo: Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.

g) Đề nghị Hà Nam chuẩn bị cơ sở vật chất, đăng cai tổ chức các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc như hát Chèo, Cải lương, Rối nước…

h) Ủng hộ Hà Nam việc trùng tu, tôn tạo Đền Lảnh Giang: Đề nghị Tỉnh đẩy mạnh việc xã hội hoá tu bổ di tích, Bộ sẽ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2012 của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá để tổ chức thực hiện.

i) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam tiếp tục phối hợp với Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu về Lễ hội Tịch Điền và có phương án quản lý, tổ chức tốt lễ hội hàng năm.

4) Giao Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, đề xuất việc Quy hoạch Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Hà Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ.

5) Giao Vụ Đào tạo tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, đề xuất việc chuyển trụ sở một số trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ về Hà Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ.

6) Đề nghị tỉnh Hà Nam:

- Quan tâm, dành quỹ đất (120 - 150 ha) để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ cho phép xây dựng một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Nam;

- Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam;

- Lưu: VT, THTT, NVN .30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác