3595/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án nâng cấp nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 6826/TTr.UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thỏa thuận dự án thành phần: Nâng cấp nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch, tại huyện Nam Đàn (kèm theo hồ sơ dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án nâng cấp nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:
- Cần bổ sung việc đánh giá hiện trạng kiến trúc và mỹ thuật của nhà Bái đường hiện có, làm cơ sở phân tích, lựa chọn cấu trúc và hình thức hoa văn nhà tưởng niệm.
- Chuyển vị trí hệ vách phía sau nhà tưởng niệm từ hàng cột hiên vào hàng cột quân và bố trí nội thất gian giữa (Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương án) theo cách bố trí thượng cung trong kiến trúc đình làng truyền thống.
- Trong quá trình triển khai thiết kế bản vẽ thi công, cần tham khảo các nhà khoa học và trang trí trong nhà đại bái phía trước để điều chỉnh thống nhất phong cách nghệ thuật của các chi tiết trang trí mặt đứng (hệ vách, cửa, lan can, trang trí mái...) và của các đồ thờ (hương án, hoành phi, câu đối...), không trang trí đề tài hổ phù trên vì nóc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có cơ sở chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc nâng cấp nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác