3599/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3599/BVHTTDL-DSVH ngày 02 tháng 10 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích đình Phú Tàng, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2890/VHTTDL – QLDS ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Tàng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Tàng, bao gồm các nội dung: Tu bổ đình chính gồm Đại bái và Hậu cung: tôn tạo xây dựng mới Nghi môn, Nhà thủ từ, Nhà vệ sinh, Nhà bao che công trình, phòng chống mỗi, sân vườn, tường rào, phòng chống cháy nổ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau;

- Dự án đề xuất xây dựng mới Tả vu, Hữu vu không dựa trên căn cứ nghiên cứu tư liệu, khảo sát thực địa và phần tích sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng liên quan đến di tích, nên không xây dựng mới các hạng mục trên do chưa đủ cơ sở khoa học.

- Khu đất phía sau đình chính để đất trồng cây xanh.

- Về phương án bảo quản, tu bổ, phục hồ đình chính: Cửa đi Đ 2 thiết kế sáu cánh. Hai bộ vì phụ của tòa Đại bái cần thiết theo mẫu các bộ vì chính hiện có. Tái sử dụng tối đa những chân tảng và ngói lợp còn khả năng hoàn thiện bề mặt toàn bộ cấu kiện gỗ của đình. Do phương án tu bổ đình đề xuất hạ giải toàn bộ công trình, vì vậy đề nghị sử dụng biên pháp đào hào chống mỗi xung quanh móng công trình, vì vậy đề nghị sử dụng biện pháp đào hào chống mối xung quanh móng công trình, không sử dụng biện pháp khoan lỗ phun thuốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết và triển khai các bước tiếp theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác