3612/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3612/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Liên bang Nga và các cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2013.

Điều 2. Nhiệm vụ cho các đơn vị được phân công như sau:

1. Cục Hợp tác quốc tế làm đầu mối, điều phối các hoạt động, đón đoàn đại biểu chính thức Bộ Văn hóa Liên bang Nga, đoàn báo chí Nga sang Việt Nam tham gia chương trình Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam, tổ chức họp báo về chương trình Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013;
2. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón đoàn nghệ sỹ Nga, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật cho đoàn nghệ thuật Nga tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam), Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương;

3. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức tập luyện và biểu diễn tại Lễ khai mạc với sự chỉ huy của Nhạc trưởng người Nga;

4. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng các nghệ sỹ Nga tổ chức lên lớp, luyện tập và biểu diễn tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

5. Bảo tàng Hồ Chí Minh đón đoàn triển lãm, tổ chức triển lãm sắp đặt nghệ thuật với chủ đề “Những người đẹp Nga và Tâm hồn dân tộc” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 08 đến ngày 19 tháng 11 năm 2013;

6. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón đoàn triển lãm, tổ chức triển lãm tranh của Bảo tàng Nghệ thuật dân tộc Phương Đông, Liên bang Nga tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thời gian từ ngày 08 đến ngày 19 tháng 11 năm 2013;

Điều 3. Về kinh phí:

- Phía Nga chịu chi phí đi lại trên hành trình quốc tế, bảo hiểm cho các đoàn, cước vận chuyển đạo cụ và hàng triển lãm trên hành trình quốc tế khứ hồi, thù lao cho nghệ sỹ Nga;

- Cục Hợp tác quốc tế chịu các chi phí đón đoàn đại biểu chính thức và đoàn báo chí; tiệc tiếp tân tại Lễ khai mạc chính thức Những ngày Văn hóa Nga, tiệc chiêu đãi toàn đoàn, tổ chức họp báo và các chi phí liên quan khác từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Hợp tác quốc tế;

- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí đón đoàn nghệ sỹ, các chi phí tổ chức sự kiện, thù lao bồi dưỡng cho các cán bộ Việt Nam và các chi phí liên quan khác từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chi trả thù lao luyện tập và biểu diễn cho các nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;
- Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu mọi chi phí tổ chức lên lớp, luyện tập, biểu diễn, bồi dưỡng các nghệ sỹ của Học viện, lễ tân đón tiếp và các chi phí liên quan khác từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

- Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu chi phí đón đoàn triển lãm, mọi chi phí liên quan đến tổ chức triển lãm và các chi phí liên quan khác từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu chi phí đón đoàn triển lãm, mọi chi phí liên quan đến tổ chức triển lãm và các chi phí liên quan khác từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND TP Hà Nội;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác