3635/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, cần Thơ, Bình Phước, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
 
Ngày 08 tháng 4 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1089/BVHTTDL đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố có di sản văn hoá phi vật thể xây dựng Đề án bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2014-2020.
Cho đến nay, đã có 6/21 tỉnh, thành phố đã gửi Đề án về Bộ. Để có cơ sở để tổng hợp và thoả thuận về nội dung, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các tỉnh, thành phố có di sản căn cứ nội dung Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (Giai đoạn 2014-2020) và tình hình cụ thể của địa phương, khẩn trương hoàn thiện Đề án chi tiết bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Xin gửi kèm theo công văn này Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố tại Lễ đón bằng ngày 11/02/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh./.
 
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL các tỉnh trên;
- Lưu: VT, DSVH, NTTT.50.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác