3642/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo và mở rộng khuôn viên di tích Đền thờ Lê Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1382/ SVHTTDL-DSVH ngày 24/7/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thẩm định, thỏa thuận hồ sơ Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo và mở rộng khuôn viên di tích Đền thờ Lê Thành, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 05/9/2014). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Lê Thành, bao gồm các hạng mục: Tu bổ đền thờ Lê Thành (mặt băng chữ Nhị); tôn tạo Nghi môn; mở rộng khuôn viên di tích, xây dựng nhà Tiền đường (Tiền tế), nhà khách, nhà Ban quản lý, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ (lầu hóa sớ, hồ sen, 02 cổng phụ, bãi đỗ xe, cây xanh sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật). Để triển khai các bước tiếp theo của dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
- Về tổng thể: Không sử dụng đèn cao áp và trồng cau trong khu nội tự, cần nghiên cứu thiết kế mẫu đèn chiếu sáng sân vườn phù hợp với không gian di tích, điều chỉnh hình thức lát khu sân mở rộng (không lát mạch chữ công mà cần lát mạch vuông).
- Không xây dựng nhà bia.
- Không xây dựng nhà tạo soạn tại vị trí dự án đề xuất, vị trí này cần được trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan di tích, do đó cần sử dụng một không gian thích hợp tại nhà Ban quản lý để phục vụ việc tạo soạn, sắp lễ.
- Hồ sơ cần điều chỉnh: Không sử dụng hoa chanh trang trí bờ nóc, bờ chảy nhà khách; giảm tiết diện và chiều cao móng đền đảm bảo vừa đủ khả năng chịu lực và tiết kiệm kinh phí; thu nhỏ quy mô lầu hóa sớ. Đồng thời, bổ sung thuyết minh đánh giá chi tiết hiện trạng di tích và lược bỏ căn cứ pháp lý Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh vì không còn hiệu lực thi hành.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến cộng đồng nhân dân địa phương trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác