3644/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận

Ngày 02 tháng 10 năm 2014, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận - Nguyễn Đức Thanh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận - Lưu Xuân Vĩnh về tình hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Công tác phía Nam. Về phía tỉnh Ninh Thuận có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận báo cáo tình hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014, đề xuất, kiến nghị của Tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1) Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã phát triển liên tục, bền vững và đồng đều trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đã có những khởi sắc mạnh mẽ, tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, thu hút sự quan tâm đông đảo của khách du lịch trong và ngoài nước. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Ninh Thuận trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quan tâm, chỉ đạo:
a) Về văn hoá, gia đình:
- Tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Tỉnh. Tập trung chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng Phong trào, đi vào chiều sâu, tránh chạy theo số lượng, chủ nghĩa hình thức.
- Đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Tỉnh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm.
- Sớm hoàn thành Hồ sơ di sản văn hóa làng nghề Gốm Bàu Trúc.
- Duy trì và củng cố hoạt động của Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, hỗ trợ Đoàn bằng cách đặt hàng, mời đoàn tham gia biểu diễn tại các chương trình Tuần Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.
- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn và dài hạn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa, đáp ứng được yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.
b) Về thể dục thể thao:
- Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng của phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là phong trào thể thao học đường và thể thao trong lực lượng vũ trang. Từ đó, sàng lọc, tuyển chọn những vận động viên thể thao có tiềm năng, kế thừa, bổ sung cho lực lượng vận động viên thành tích cao của Tỉnh.
- Đề nghị Tỉnh nghiên cứu, tổ chức thường xuyên các giải thể thao quốc gia, quốc tế tại Tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, con người và vùng đất Ninh Thuận với khách du lịch trong và ngoài nước.
c) Về du lịch:
- Tập trung tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của doanh nghiệp và cộng đồng về phát triển du lịch.
- Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, từ đó, hình thành các dự án du lịch, mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng cũng như hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn Tỉnh.
- Đề nghị Tỉnh sử dụng đúng mục tiêu nguồn kinh phí được phân bổ trong Chương trình vốn hạ tầng về du lịch.
- Chủ động, sáng tạo trong công tác quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch. Cần tập trung vào các thị trường khách du lịch như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Trung Đông và ASEAN đồng thời có biện pháp thu hút thị trường khách du lịch nội địa từ phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh.
- Tăng cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh/thành trong và ngoài khu vực, đặc biệt là với Bình Thuận và Khánh Hòa.   
- Tập trung chỉ đạo việc cải thiện môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm nhất là vào các dịp lễ, Tết.
- Chú trọng công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch, nhất là những sản phẩm khác biệt dựa trên những tài nguyên du lịch nổi bật của Tỉnh.
- Tăng cường công tác đào tạo nhân lực du lịch. Thường xuyên tổ chức các lớp nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho lực lượng lao động. Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh và các trường du lịch của Bộ nhằm đa dạng hóa hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng dần yêu cầu của nhà đầu tư.
3) Về các đề nghị cụ thể của tỉnh Ninh Thuận:
a) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Nghiên cứu, tiếp tục phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để trùng tu, tôn tạo đối với các di tích là dự án chuyển tiếp trong giai đoạn trước. Riêng đối với các dự án khởi công mới, theo chỉ đạo của Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, không khởi công mới.
- Nghiên cứu, xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho Dự án xây dựng khu vui chơi giải trí huyện Bác Ái.
- Nghiên cứu, xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 cho Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm và kinh phí trang bị hệ thống âm thanh cho Đội tuyên truyền lưu động tỉnh.
b) Giao Tổng cục Du lịch nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận tỉnh tham gia các đoàn quảng bá, xúc tiến trong Chương trình hành động quốc gia về du lịch.
c) Đối với các dự án đề nghị được ghi vốn, đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, sẽ tổng hợp, phối hợp, đề nghị Bộ Kế hoạch, Đầu tư bố trí vốn, trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ thêm nhu cầu này của địa phương.
d) Đồng ý chủ trương Tỉnh đăng cai Giải đua ô tô thể thao địa hình trên cát toàn quốc 2015 nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng tỉnh Ninh Thuận.
e) Đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp Sân vận động thành Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh. Đề nghị Tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được bố trí vốn, đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản hiệp y.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;
- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: VT, VP, NHP .20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác