3658/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010

Thực hiện Công văn số 6704/BYT-UBQG50 ngày 06/10/2010 của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 và Kế hoạch liên tịch số 1070/KHLT/BYT-ƯBTƯMTTQVN-BVHTTDL ngày 7/10/2008 phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" đến năm 2012 và hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu năm 2010 nhân ngày ngày thế giới phòng, chống AIDS (01/12). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức mít tinh ra quân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2010, cụ thể như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức, kiến thức nhằm thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS và tác hại của dịch HIV/AIDS đối với mọi người dân;

- Thông qua chương trình kêu gọi toàn xã hội tham gia phòng chống HIV/AIDS.

- Mít tinh được tổ chức trang trọng; các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành và các trò chơi thi tìm hiểu về HIV/AIDS thu hút được nhiều người dân quan tâm nhằm tuyên truyền để người dân hiểu biết hơn về sự nguy hiểm của căn bệnh HIV/AIDS từ đó hiểu và tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

II. Đơn vị thực hiện

Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. Nội dung chương trình

1. Triển lãm các sản phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS: Tác phẩm tranh cổ động đoạt giải, tờ rời, tờ gấp, sổ tay hướng dẫn, bao cao su…

2. Tổ chức các trò chơi cộng đồng gồm: Các trò chơi dân gian, thể thao gắn với chủ đề phòng chống HIV/AIDS và thi tìm hiểu về HIV/AIDS.

3. Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề phòng, chống HIV/AIDS và giao lưu với câu lạc bộ Văn hoá - Nghệ thuật của những người nhiễm HIV/AIDS “Câu lạc bộ Niềm tin”.

4. Mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống  HIV/AIDS  ngày 01/12/2010:

- Phát biểu của đại diện Uỷ ban quốc gia.

- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phát biểu của các tổ chức khác.

- Đại diện những người tham gia chương trình phát biểu hưởng ứng.

- Tổng kết và trao giải thưởng các trò chơi dân gian, thể thao gắn với chủ đề phòng chống HIV/AIDS.
5. Tổ chức diễu hành bằng xe gắn máy số lượng là 100 xe trên một số phố chính của thành phố Hà Nội.

- Sau khi kết thúc mít tinh và trao giải các trò chơi đội diễu hành xuất phát từ Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đi diễu hành cổ động trên các phố: Phố Huế, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Tràng Thi, Trần Phú, Cát Linh, Giảng Võ, Láng Hạ, Láng Thượng. Trường Chinh, Giải Phóng, Đại Cồ Việt và kết thúc tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

IV. Dự kiến thành phần tham dự

1. Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (10 người)

- Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Các đồng chí lãnh đạo UBQG phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
2. Lãnh đạo, cán bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Uỷ viên UBQG phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ, uỷ viên BCĐ Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội.
3. Lãnh đạo, cán bộ Bộ Y tế

- Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên UBQG phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

4. Đại biểu là người nhiễm HIV

5. Đoàn viên, thanh niên và sinh viên các trường văn hoá, thể thao, du lịch và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Số lượng người tham gia: Dự kiến 1000 người

 6. Cơ quan tuyên truyền

- Đài truyền hình Việt Nam VTV

- Đài truyền hình Hà Nội HTV

- Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

- Đài Tiếng nói Việt Nam

- Báo nhân dân

- Báo Tiền phong

- Báo Lao động

- Báo Văn hoá


- Tạp chí HIV/AIDS

- Báo Tuổi trẻ

- Báo Công an nhân dân

- Báo Việt Namnet

- Báo Hà Nội mới

V. Thời gian, địa điểm và tiến độ triển khai công việc

1. Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc do một đồng chí lãnh đạo cấp vụ làm trưởng Ban và các đồng chí các đơn vị liên quan.

2. Thống nhất chủ trương và nội dung công việc (tháng 10/2010)

3. Xây dựng  kịch bản chi tiết tháng (10/2010)

4. Xây dựng các văn bản làm cơ sở pháp lý cho chương trình (tháng 10/2010)

5. Ban Tổ chức họp triển khai công việc theo phân công (tháng 10/2010)

6. Chuẩn bị các bài phát biểu

7. Liên hệ địa điểm tổ chức (tháng 10/2010).

8. Liên hệ các trường mời sinh viên tham gia (tháng 10/2010).

9. Xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức luyện tập (tháng 10/2010).

10. In băng rôn, phướn và cờ chuối  nội dung về HIV/AIDS (tháng 11/2010).

11. In tranh, ảnh, thu thập các sản phẩm văn hoá tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS để làm triển lãm.

12. Kiểm tra nhân sự tham gia diễu hành cổ động (tháng 11/2010).

13. In Giấy mời, thành phần khách mời (tháng 11/2010).

14. Phần thưởng, quà tặng cho các thành viên tham gia các chơi, thi tìm hiểu về HIV/AIDS (tháng 11/2010).

15. Tổ chức tổng duyệt chương trình biểu diễn nghệ thuật.

16. Thuê 01 xe ô tô bán tải, trang trí pa nô, cờ, phướn đi diễu hành tuyên truyền cổ động.

17. Thời gian tổ chức: Tháng 11/2010

18. Địa điểm tổ chức: Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

VI. Kinh phí tổ chức

1. Kinh phí chi cho các hoạt động

- Biểu diễn nghệ thuật

- Triển lãm

- Báo chí, truyền hình

- Đại biểu UBQG, các Bộ, ngành Trung ương.

- 01 xe ô tô, pa nô trang trí xe và 100 sinh viên đi diễu hành.

Lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp qua Văn phòng Bộ.

2. Kinh phí chi cho các hoạt động

- In băng rôn, phướn

- Cờ chuối in thông điệp phòng, chống HIV/AIDS

- Vật liệu tổ chức trò chơi

- Giải thưởng

- Đại biểu là người nhiễm

- Thuê sân khấu

- Thiết kế sân khấu

 Kêu gọi các tổ chức hỗ trợ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức mít tinh ra quân hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu năm 2010 nhân ngày ngày thế giới phòng, chống AIDS (1/12), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBQG, Bộ Y tế và các Bộ, ngành trung ương có liên quan phối hợp chặt chẽ để Lễ mít tinh được thực hiện thành công./.

 

Nơi nhận:- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Bộ Y tế (để phối hợp tổ chức);
- Lưu: VT, BCĐDS, TN (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác