365/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự án Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muộn, dự án Tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn tại Lào và chủ trương về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, xây dựng Nhà chờ phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe Bảo tàng Hồ Chí Minh báo cáo về các dự án: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muộn, Tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn tại Lào và chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, xây dựng Nhà chờ cho khách tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tham gia cuộc họp có đại diện các đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn phòng.

Sau khi nghe Chủ đầu tư (Bảo tàng Hồ Chí Minh) báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1. Về Dự án Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khăm Muộn:

- Chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành công trình trong tháng 11 năm 2012. Đảm bảo kinh phí không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; việc sử dụng kinh phí dự phòng phải có ý kiến của Bộ trưởng.

- Đồng ý với đề nghị của Chủ đầu tư về việc hỗ trợ đào tạo 02 cán bộ của Khu lưu niệm tại Việt Nam trong 02 tháng. Kinh phí đào tạo trích từ nguồn kinh phí dự phòng của Dự án.

- Chủ đầu tư trao đổi, phối hợp với phía bạn Lào khắc phục một số bất cập của các hạng mục do phía Lào thực hiện. Đối với hạng mục Nhà vệ sinh, Chủ đầu tư có trách nhiệm khuyến cáo với phía bạn Lào, lưu ý phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan và quan tâm đến người khuyết tật; nếu phía Lào không khắc phục được có thể cho phép dùng kinh phí dự phòng của dự án để sửa chữa, đảm bảo phục vụ khi khánh thành.

- Chuẩn bị lễ khánh thành trang trọng nhưng tiết kiệm. Đề nghị phía bạn Lào lo kinh phí tổ chức lễ khánh thành.

2. Dự án Tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn:

- Chủ đầu tư mời đơn vị tư vấn kiểm tra độc lập, tổ chức kiểm tra lại hệ thống thang máy, hệ thống điều hoà không khí để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng của thiết bị.

- Nghiệm thu từng gói thầu và tổng thể công trình.

- Sau khi các sự cố đã được khắc phục, các hạng mục công trình đáp ứng được yêu cầu theo thiết kế được duyệt, chủ đầu tư hai bên tổ chức nghiệm thu phần việc đã khắc phục có sự chứng kiến của Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam.

- Bảo tàng Hồ Chí Minh khẩn trương lấy ý kiến chính thức của phía Lào về các việc cần bổ sung theo chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

- Việc sử dụng kinh phí dự phòng phải có ý kiến của Bộ trưởng.

- Không quá một năm hoàn thành công trình phải hoàn thành quyết toán công trình.

3. Quy hoạch tổng thể khu Bảo tàng Hồ Chí Minh và xây dựng nhà chờ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh:

a. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể khu Bảo tàng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tế và nhu cầu phục vụ tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

b. Về diện tích mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Lăng mượn:

Yêu cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến hành sớm thủ tục thu hồi lại diện tích đơn vị đã cho Bộ Tư lệnh Lăng mượn sử dụng, đồng thời bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch tổng thể của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

c. Chủ trương xây dựng Nhà chờ phục vụ khách tham quan:

Để phục vụ, đáp ứng nhu cầu chính đáng đối với khách tham quan, đồng ý về chủ trương với kiến nghị của Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện công trình Nhà chờ, đồng thời với việc điều chỉnh lại Quy hoạch mặt bằng của Bảo tàng. Bảo tàng Hồ Chí Minh cần lập các phương án kiến trúc công trình (dạng 3D) và lấy ý kiến góp ý của Cục Di sản văn hóa về vị trí, kiến trúc và được phép của cơ quan quản lý về xây dựng trên địa bàn và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

Văn phòng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác