3684/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG, Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng tại cuộc họp triển khai tiến độ phối hợp tổ chức "Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai"

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRẦN CHIẾN THẮNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI TIẾN ĐỘ PHỐI HỢP TỔ CHỨC "FESTIVAL CỒNG CHIÊNG QUỐC TẾ NĂM 2009 TẠI GIA LAI"

 

Ngày 27 tháng 10 năm 2009, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Văn phòng Bộ về việc triển khai thực hiện các công việc thuộc Bộ trong việc phối hợp tổ chức “Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai ".

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn công tác dự họp Ban Tổ chức  “Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009" ngày 24 tháng 10 năm 2009 tại Gia Lai và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Giao Văn phòng Bộ:

- Báo cáo Bộ trưởng cử 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ tham gia chương trình Sơ duyệt và Tổng duyệt “Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai "(ngày 10 tháng 11 tổ chức sơ duyệt, ngày 11 tháng 11 Tổng duyệt và ngày 12 tháng 11 Khai mạc).

- Là đầu mối phối hợp với tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Festival.

- Cử cán bộ phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh Gia Lai trong việc lễ tân đón khách tới tham dự Festival.

2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng Dự toán chi tiết và kế hoạch đón tiếp 04 đoàn khách quốc tế (Lào, Campuchia, Miama và Philipin) tham gia “Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai ".

3. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Sự biến đổi kinh tế xã hội và công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của Việt Nam và các nước trong khu vực", cần thông báo rõ số lượng bài tham luận, số học giả người nước ngoài để Ban Tổ chức chuẩn bị đón tiếp, bố trí ăn ở và đi lại cho Đoàn. Phối hợp với Ban Tổ chức của tỉnh Gia Lai để bố trí cho các học giả dự các hoạt động của “Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai ".

4. Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp Vụ Văn hóa dân tộc hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức Lễ hội giao lưu cồng chiêng, phải đảm bảo giới thiệu sinh hoạt văn hóa nguyên gốc của dân gian, phản ánh được giá trị của cồng chiêng trong đời sống các dân tộc Tây Nguyên.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Tỉnh ủy, UBDN tỉnh Gia Lai (để biết);

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c),

- Sở  VHTTDL Gia Lai ;

-Các Cục Vụ, đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, THTT, TMThành (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác