3688/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3688/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức “Liên hoan âm nhạc Anh”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc điện tử “Liên hoan âm nhạc Anh”với sự tham gia của 02 nhóm nhạc đến từ Vương quốc Anh (Nhóm Anushka và nhóm Bwani Junction), trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam và 20 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam.
- Thời gian và địa điểm:

+ 20h00 ngày 09 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
+ 20h00 ngày 10 tháng 11 năm 2013 tại sân khấu Q4, số 7 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Về kinh phí:

- Hội đồng Anh Việt Nam chịu toàn bộ chi phí cho chương trình biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác