3692/QĐ-BVHTTDL

BT - Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thế đại diện của nhân loại

281016142044.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác