3694/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa La Cả, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2057/ SVHTTDL-QLDT ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa La Cả, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, hạng mục: tu bổ Tam bảo (Tiền đường và Thượng điện). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Cần giữ lại tối đa các câu đầu, xà nách và chỉ thay thế các chi tiết khác của bộ vì kèo bằng gỗ tạp.
- Bổ sung phương án nối, vá, thay cốt ốp mang... nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ cũ.
- Cửa sổ chữ thọ nên làm thành cửa sổ hình vòng tròn sắc không.
- Không làm lan can rồng tại các bậc lên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác