3694/CĐ-BV

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG ĐIỆN Số: 3694/CĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH điện:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH điện:

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà trở ra;

 - Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Ngày  18 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn số 1870/CĐ-TTg chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và phòng, chống cơn bão số 6 (tên quốc tế là MEGI). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời ứng phó với Cơn bão số 6 đã vào khu vực biển Đông, là cơn bão có cường độ rất lớn, rất khó dự đoán hướng đi, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

I. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ:

1. Huỷ bỏ, hoãn tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn tại các tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

2. Theo dõi và tổng hợp các thiệt hại do mưa lũ vừa qua và cơn bão số 6 gây ra (nếu có) trên lĩnh vực đơn vị phụ trách, báo cáo Bộ trưởng ngay sau khi cơn bão số 6 đi qua.

II. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Khánh Hoà trở ra:

1. Hướng dẫn các tàu thuyền du lịch vào nơi trú ẩn, neo đậu an toàn; kiên quyết không để các tàu thuyền du lịch xuất bến trong thời gian có bão.

2. Tạm hoãn các tour, tuyến du lịch ở những nơi mưa to, gió lớn có khả năng sạt lở đất, lũ quét.
3. Chỉ đạo kiểm tra, gia cố, có phương án đảm bảo an toàn tại các khu du lịch; khu di tích; các công trình, thiết chế văn hoá, thể thao.

4. Tuỳ theo tình hình cụ thể đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền tạm hoãn các lễ hội, chương trình, sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí có tập trung đông người.

5. Bố trí trực ban, thường xuyên theo dõi diễn biến của Cơn bão số 6 trên các bản tin, các công điện của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương để có ứng phó kịp thời.
III. Trong và sau cơn bão, thường xuyên thông tin kịp thời và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đường dây nóng số: 04.39438231, fax số: 3.9439431 và có báo cáo bằng văn bản về công tác phòng, chống cơn bão số 6, tổng hợp thiệt hại đối với Ngành văn hoá, thể thao và du lịch (nếu có) qua Văn phòng Bộ để tổng hợp theo quy định./.

 

Nơi nhận:
-    Như trên;
-    Bộ trưởng (để báo cáo);
-    Ban Chỉ đạo PCLBTW;
-    Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà trở ra;
-    Văn phòng Chính phủ;
-    Các Thứ trưởng;
-    Lưu: VT, (VP)THTT, VVD. 100

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác