37 /QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng CSVN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ biên bản chấm tranh của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010)

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (có danh sách đính kèm) gồm:

+ 01 giải nhất: 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng);

+ 02 giải nhì: 5.000.000.đồng (năm triệu đồng) cho mỗi giải

+ 03 giải ba: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) cho mỗi giải

+ 10 giải khuyến khích 1.000.000 (một triệu đồng) cho mỗi giải

+ 02 giải phong trào: 5.000.000 (năm triệu đồng) cho mỗi giải

Điều 2. Kinh phí trao giải thưởng cuộc thi lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa có sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, các tác giả và đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo;

- Lưu: VT, VHCS, HT (15)

 

 

DANH SÁCH

Tác giả, tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (3/2/1930 – 3/2/2010)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-BVHTTDL ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

01 Giải nhất:

Tác giả: Bùi Đại Hào-số 25, ngõ 77, phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh xuân, Hà Nội

Tác phẩm: Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại

02 Giải nhì:

1. Tác giả: Nguyễn Mạnh Tường-73 Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP. Nam Định.

Tác phẩm: Thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

2. Tác giả: Lê Đức Tuấn Thịnh-KTT Công ty xây dựng CTGT 829(61/342 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tác phẩm: Đảng là hạnh phúc, ấm no

03 Giải ba:

1. Tác giả: Trần Mộng Huần-Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Tác phẩm: Đảng cho ta một mùa xuân đầy ước vọng

2. Tác giả: Nguyễn Ngần-Trung tâm VH tỉnh Hà Nam.

Tác phẩm: Đảng-Bác Hồ, niềm tự hào của em

3. Tác giả: Trần Duy Trúc(Hưng Yên)-28 Bình Minh II, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

Tác phẩm: Đoàn TNCSHCM hãy xứng đáng cánh tay phải của Đảng

10. Giải khuyến khích:

1. Tác giả: Lê Anh-Trung tâm TTTL tỉnh Nam Định

Tác phẩm: Mỗi công trình của chúng tôi là một bông hoa dâng Đảng

2. Tác giả: Hoàng Hiệp-số 2 Hoàng Diệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Tác phẩm: Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới

3. Tác giả: Bùi Đại Hào-số 25 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Tác phẩm: Đảng là mùa xuân, ánh dương xây đời mới

4. Tác giả: Kù Kao Khải-Trường THCS Kim Liên, Kim Sơn, Ninh Bình

Tác phẩm: 3/2/1930-3/2/2010

5. Tác giả: Vũ Hải-Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

Tác phẩm: 80 năm đời ta có Đảng

6. Tác giả: Nguyễn Duy Hưng-110 Lò Đúc, Hà Nội

Tác phẩm: HCM là biểu tượng sáng ngời của Đảng và Nhân dân Việt Nam

7. Tác giả: Nguyễn Duy Hưng-110 Lò Đúc, Hà Nội

Tác phẩm: Đảng ươm những mầm non cho tương lai

8. Tác giả: Nguyễn Ngần-Trung tâm Văn hoá tỉnh Hà Nam

Tác phẩm: Đảng Cộng sản Việt Nam-người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

9. Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn - Trung tâm Văn hoá tỉnh Vĩnh phúc

Tác phẩm: Hoà bình, ấm no, hạnh phúc

10. Tác giả: Lưu Ngọc Phan-Trung tâm Thông tin Triển lãm TP. Hà Nội

Tác phẩm: Đảng đã cho em cả mùa xuân

Giải tập thể:

1. Trung tâm Văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc

2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác