3701/QĐ-BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN về việc triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam- Ngày về nguồn năm 2009

CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM- NGÀY VỀ NGUỒN NĂM 2009

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn (số 2628/BVHTT-DSVH) chỉ đạo Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2009 - 2010, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với ngành Giáo dục và các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn năm 2009 (23-11 - 2009).

Trên cơ sở xác định chủ đề của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn năm 2009 là Hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định hướng việc Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm này ở địa phương vào việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn năm 2009 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2009, với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Nam hương tới 1000 năm Thăng Long -Hà Nội ".

- Hoàn thành việc công bố và cung cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách, kèm theo giới thiệu tóm tắt các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh, ở địa phương, để các cấp các đơn vị trong ngành Giáo dục có kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương.

- Tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức hướng dẫn công chúng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

-Tổ chức cho các đối tượng học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng vào di tích nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa và giá trị các di sản văn hóa của địa phương.

-Tổ chức và hướng dẫn cho các đối tượng học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa (bảo vệ môi trường, vệ sinh công trình, trồng và chăm sóc cây cối...).

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để lựa chọn việc tổ chức cá hình thức hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho phối hợp với đối tượng học sinh ở các cấp học (tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề các cuộc tọa đàm hoặc các cuộc thi tìm hiểu về chủ đề Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, có kết hợp với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương).

- Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn tế các bảo tàng và di tích (nên tổ chức vào đúng ngày ngày 23 tháng 11 năm 2009.

kết hợp với việc tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan về văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống của tuổi trẻ học đường.

Thực hiện miễn vé tham quan bảo tàng và di tích cho các đối tượng học sinh trong ngày kỷ niệm này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- BCH TW. Đoàn TNCS,HCM; (để phối hợp);

- Hội Liên hiệp Phụ nữ VN;

 -Hội Khuyến học VN;

-Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam;

-Lưu VT, Cục DSVH (03). NHT. 70

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác