3719/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Ngôi nhà số 105 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2656/ VHTT&DL-QLDT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bố, tôn tạo di tích lịch sử Ngôi nhà 105 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo di tích cách mạng kháng chiến số 105 Phùng Hưng gồm các hạng mục: tu bổ khối nhà 2 tầng mặt đường Phùng Hưng; tôn tạo mới phòng làm việc (2 tầng có kích thước 5,77 X 4,5m), phòng cháy chữa cháy di tích. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề:
- Điều chỉnh phương án thiết kế tu bổ sàn gỗ tầng hai và cửa đi mặt tiền của khối nhà hai tầng mặt đường Phùng Hưng theo hướng tái sử dụng tối đa các cấu kiện gỗ cũ của công trình còn khả năng sử dụng.
- Có phương án bảo vệ lâu dài các bộ phận kiến trúc cũ của di tích có giá trị nhưng không tái sử dụng được sau khi tu bổ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình duyệt theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác