3720/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Nậm Tun, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 514/ SVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đề nghị thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Nậm Tun, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên gồm các hạng mục: tôn tạo cổng di tích, biển di tích, bia di tích, hàng rào phía trước, hàng rào bao quanh, giao thông nội bộ di tích và cảnh quan tổng thể. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cần thống nhất nội dung chữ trên biển và bia di tích sao cho ngắn gọn, xúc tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác