3731/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức hành trình chạy bộ xuyên Việt “Viet Nam End to End run”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế hướng dẫn và hỗ trợ ông Patrick Farmer, quốc tịch Úc và các cá nhân, đơn vị liên quan tổ chức hành trình chạy bộ xuyên việt “Viet Nam End to End run”, nhằm gây Qũy từ thiện tại Úc để hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các dự án từ thiện, giới thiệu và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới người dân Úc và bạn bè thế giới, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Úc.

Thời gian: từ ngày 01/12/2012 đến ngày 08/01/2013

Địa điểm: 30 tỉnh và thành phố bao gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định,

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An,

Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang.

Điều 2. Kinh phí: Toàn bộ chi phí tổ chức và quảng bá cho hành trình chạy bộ xuyên Việt do phía Úc đảm trách.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác