3738/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3783/BVHTTDL-HTQT ngày 16 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013

 Kính gửi:   

- Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

Thực hiện Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga giai đoạn 2013-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp cùng Bộ Văn hóa Liên bang Nga tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013 như sau:

- Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2013

- Địa điểm: tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương

- Các hoạt động: Biểu diễn nghệ thuật, Triển lãm và Những ngày Phim Nga. Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật dự kiến sẽ diễn ra với lịch trình như sau:

- Ngày 12 tháng 11 năm 2013: Lễ khai mạc chính thức và chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội;

- Ngày 15 tháng 11 năm 2013: chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngày 16 tháng 11 năm 2013: chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) bố trí đón đoàn nghệ sỹ Nga và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nói trên.
Để chuẩn bị tổ chức sự kiện trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan:
1. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh:
- Tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức hoạt động trên;

- Hỗ trợ trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về sự kiện văn hóa của phía Liên bang Nga;
- Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của phía Nga vào ngày 15 tháng 11 năm 2013.

2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương:
- Tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp tổ chức hoạt động trên;

- Hỗ trợ về kinh phí trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về sự kiện văn hóa của phía Liên bang Nga;
- Bố trí Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương làm địa điểm biểu diễn cho các nghệ sỹ Liên bang Nga;
- Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Bình Dương đến tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của phía Nga vào ngày 16 tháng 11 năm 2013.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở VHTTDL TPHCM và tỉnh Bình Dương;
- TT Tổ chức BDNT;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác