3746/QĐ-BVHTTDL

BT - Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 3529/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa về việc xếp hạng di tích quốc gia

071116162338.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác