3748/QĐ- BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tố chức Chương trình Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 2 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mời nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sỹ Oboe Ken-ichi (người Nhật Bản) và nghệ sỹ Bùi Công Duy đến tập luyện và biếu diễn chương trình Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
- Thời gian luyện tập và biểu diễn: từ ngày 10/11 đến 15/11/2014.
- Thời gian biểu diễn: 20h00, ngày 15/11/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
+ Hội Giao lưu Văn hóa Nhật - Việt chịu mọi chi phí tố chức chương trình như: in ấn, quảng cáo, chi phí thuê nhà hát, thù lao, đi lại cho chỉ huy, solists, tiền tập luyện, biếu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, cliễn viên dàn nhạc, và các chi phí tổ chức khác.
+ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm tố chức tập luyện, biếu diễn, lễ tân, đón tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, IITQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác