3757/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón chuyên gia Thụy Điển sang làm việc tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (dự án SIDA)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓN CHUYÊN GIA THỤY ĐIỂN SANG LÀM VIỆC TẠI NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM (DỰ ÁN SIDA)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Căn cứ Hiệp định riêng giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển về Hỗ trợ Văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững - giai đoạn 2005-2009 và Kế hoạch hành động năm 2009 của dự án;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đón ông Lidberg Pontus Karl Johan- Biên đạo múa vào làm việc tại Nhà hát, trong khuôn khổ dự án văn hóa do Quỹ Sida tài trợ.

- Thời gian: 7 tháng 11 năm 2009 đến 13 tháng 12 năm 2009.

Điều 2. Về kinh phí:

- Quỹ Sida tài trợ toàn bộ chi phí: vé máy bay, ăn, ở, đi lại, thuê Nhà hát lớn biểu diễn, chi phí thực hiện trang từ sân khấu và trang phục biểu diễn.

- Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chi phí luyện tập và biểu diễn cho diễn viên Việt Nam và lễ tân.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận;

Như Điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

-Lưu VT, HTQT, NQA.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác