375/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án cải tạo, nâng cấp Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 17 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Phương án cải tạo, nâng cấp Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh tại 155 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) và Văn phòng. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đồng ý về chủ trương cho Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh cải tạo, nâng cấp theo phương án đã trình bày. Theo đó, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Kiểm tra, giám định kết cấu nền móng cũ để đảm bảo an toàn chịu lực khi mở rộng diện tích sử dụng công trình.

- Cân nhắc lại diện tích dự kiến bố trí làm thư viện để đảm bảo tận dụng tối đa công suất sử dụng trong điều kiện thực tế chật hẹp của Nhà trường. Cần tính toán để có thể kết hợp làm phòng học lý thuyết, phòng học đa năng...

- Khẩn trương hoàn thiện Dự án trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính đưa Dự án vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015.

3. Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh tại 155 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh là giải pháp tình thế giải quyết những khó khăn hiện nay của Nhà trường. Về lâu dài, đề nghị Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tìm thêm đất để đầu tư xây dựng công trình của Nhà trường trong giai đoạn phát triển 2015-2020 và phù hợp với tiêu chuẩn quy định của ngành Đào tạo. Yêu cầu Nhà trường liên hệ làm việc với Học viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị vị được Bộ giao là đầu mối làm thủ tục xin đất tại Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở đào tạo mới) để được quy hoạch vào khu đất 25ha tại Quận 9 đang làm thủ tục nhận đất của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).

Văn phòng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác