376/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự án Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội và chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà luyện tập của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Ngày 22 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội và đề nghị xin chủ trương đầu tư xây dựng Nhà luyện tập của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe báo cáo của các Chủ đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

I. Về Dự án Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội

1. Thống nhất nội dung của Dự án. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau:

- Chủ đề chính của tranh tượng thuộc Dự án là văn hóa, thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam.

- Kiểm tra lại chính xác về tên “Phòng Chủ tịch đoàn và các thành viên Chính phủ” ở tầng 3 để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Kiểm tra lại thủ tục, cấp phê duyệt Dự án và soạn thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt Dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung hoạt động và kinh phí để triển khai sau khi Dự án được phê duyệt.

4.  Đây là công trình đặc biệt, yêu cầu Chủ đầu tư tập trung thực hiện, đảm bảo chất lượng, trang trọng, đúng quy định.

II. Về chủ trương xây dựng Nhà luyện tập và biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, cho phép phá dỡ Nhà luyện tập 3 tầng cũ đã xuống cấp để xây dựng Nhà luyện tập mới. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

 - Quy mô công trình không nhất thiết phải là 8 tầng, có thể không vượt quá 6 tầng nhưng phải trên cơ sở đánh giá hiện trạng, tính toán nhu cầu cần thiết đảm bảo đủ diện tích tập luyện cho nghệ sỹ của Dàn nhạc.

- Phòng tập cá nhân phải có khu vệ sinh, diện tích thay quần áo và trang bị tủ cá nhân.

2. Về việc xây dựng Nhà biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trong giai đoạn 2013-2020: Để tạo điều kiện cho sự phát triển của Dàn nhạc trong thời gian tới, yêu cầu Ban Giám đốc Dàn nhạc tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội để được bố trí đất xây dựng Nhà biểu diễn. Việc đầu tư xây dựng Nhà biểu diễn sẽ được đưa vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2020 của Bộ.

Văn phòng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác