3775/BVHTTDL-HTQT

KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xây dựng Kế hoạch hành động chung Việt Nam - Anh năm 2011

Kinh gửi: Bộ Ngoại giao

Phúc đáp Công văn số 4096/BNG-CÂu ngày 12/10/2010 của Bộ Ngoại giao đề nghị thông báo các chương trình, kế hoạch, dự án, đề xuất hợp tác ưu tiên với phía Anh để xây dựng Kế hoạch hành động chung Việt Nam-Anh năm 2011, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Lĩnh vực văn hoá:

Hai Bên tiếp tục tạo điều kiện và khuyến khích hợp tác trên các lĩnh vực vặn hoá và nghệ thuật, tăng cường đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau về văn hoá, nghệ thuật và những lĩnh vực có liên quan, bao gồm:

- Về nghệ thuật biểu diễn và tổ chức triển lãm:

Hợp tác trên các lĩnh vực sân khấu, âm nhạc, múa và các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn khác, thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại mỗi nước:

+ Tổ chức các triển lãm về nghệ thuật đương đại và truyền thống.

+ Hỗ trợ trao đổi các nhóm biểu diễn, nghệ sỹ thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

+ Cử các đoàn tham gia các liên hoan nghệ thuật, festival, sự kiện về văn hoá tổ chức tại mỗi nước. (VD: Mời các đoàn múa nghệ thuật đương đại của Anh biểu diễn ở Festival Huế…).

- Về điện ảnh:

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh và thúc đẩy tiếp xúc giữa các viện, trường, hội và hiệp hội và cơ quan sản xuất phim. Các hoạt động cụ thể bao gồm: Tổ chức Tuần lễ phim Anh tại Hà Nội, giới thiệu phim Việt Nam tại Anh…

- Công tác đào tạo:

Trong tháng 3/2010, Bộ Văn hoá, Thề thao và Du lịch phối hợp Hội đồng Anh tổ chức khoá đào tạo kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức festival nghệ thuật".

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiến nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo, cung cấp kiến thức về quản lý và tổ chức festival nghệ thuật, cũng như các nội dung khác có liên quan.

2. Lĩnh vực du lịch:

Trong thời gian vừa qua, Anh luôn được đánh giá là thị trường quan trọng đối với Du lịch Việt Nam, trong đó khách du lịch Anh đến Việt Nam được duy trì ở mức cao;

2004

2005

2006

2007

2008

2009

71.016

80.884

84.264

107.468

88.492

95.430

Để triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch với Anh trong thời gian qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thường xuyên tham dự Hội chợ du lịch quốc tế World Travel Market (WTM), và thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên kênh truyền hình BBC và Taxi London.

Trong năm 2011 và thời gian tới, để tăng cường hợp tác trên lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất phía Anh:

- Xem xét khả năng ký Hiệp định hoặc Chương trình hợp tác du lịch với Việt Nam.

-Hỗ trợ Việt Nam tham dự Hội chợ thường niên WTM và tổ chức các sự kiện quảng bá, phát động thị trường, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Anh.

- Hỗ trợ kinh phí và cử chuyên gia giúp Việt Nam tổ chức các khoá đào tạo xe quản lý điểm đến, phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm mới và tổ chức các khoá đào tạo Tiếng Anh cho Hướng dẫn viên và các cán bộ làm việc trong ngành Du lịch Việt Nam.

- Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển du lịch.

- Tăng cường trao đổi đoàn các cấp về du lịch.

3. Lĩnh vực thể thao:

Trong thời gian tới, Hai Bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác về thể dục thể thao trên mọi lĩnh vực: thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, y học, khoa học, giáo dục, thông tin thề dục thể thao.

Kế hoạch cụ thể như sau:

- Trao đổi các đoàn huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài tham gia các giải thi đấu quốc tế ở mỗi nước, các hội thảo, hội nghị.

- Trao đổi các ấn phẩm, thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học về thể thao.

- Đề nghị phía Anh cung cấp các học bổng cử nhân thể thao cho vận động viên, học bổng cao học quản lý thể thao cho các cán bộ.

- Đề nghị phía Anh tiếp tục thúc đẩy các dự án dành cho Huấn luyện viên bóng đá do Hội đồng Anh và Cơ quan Giải Ngoại hạng Anh phối hợp thực hiện.

- Đặc biệt, để chuẩn bị tham dự Olympic Lon don 2012, Việt Nam mong muốn cử vận động viên Việt Nam tập huấn tại Anh. Số lượng và thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất những nội dung hợp tác ưu tiên với Anh trong năm 2011 và thời gian tới.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác