3779/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Tổ chức Hội thi lần thứ nhất Kỹ năng Hướng dẫn du lịch năm 2012

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2012 và Kế hoạch số 3468/BVHTTDL ngày 04/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi lần thứ nhất Kỹ năng Hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc năm 2012, Ban Tổ chức lựa chọn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm địa điểm tổ chức Hội thi.

Nhằm triển khai công các chuẩn bị cho Hội thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đoàn công tác tiền trạm, khảo sát và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu về công tác chuẩn bị cho Hội thi với những nội dung như sau:

1. Thời gian: từ 14h30 đến 16h30, ngày 26/10/2012.

2. Địa điểm: tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 33 BCu, Phường 1, TP. Vũng Tàu.

3. Thành phần:

- Ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức Hội thi, Trưởng đoàn.

- Bà Đoàn Thị Thắm, Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành viên.

- Ông Đoàn Mạnh Cương, Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành viên.

- Ông Trần Duy Long, Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu (Cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thành viên.

3. Nội dung làm việc:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu một số nội dung sau:

- Phối hợp, hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc kỹ thuật phục vụ tổ chức Hội thi. Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo các điều kiện về giữ gìn an ninh, y tế, giao thông, điện . . . trong quá trình tổ chức Hội thi.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá cho Hội thi tại địa phương.

Phối hợp tổ chức họp báo công bố chương trình tổ chức Hội thi.

- Mời và chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo địa phương tham dự Lễ Khai mạc và Tổng kết Hội thi.

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ Khai mạc và Tổng kết Hội thi (mỗi chương trình khoảng 30 phút).

- Tạo điều kiện về sinh hoạt, chỗ ăn, nghỉ cho các đoàn thí sinh tham gia Hội thi.

- Hỗ trợ cho các đoàn thí sinh tham gia Hội thi trong việc tham quan một số địa điểm, danh thắng tại địa phương.

Để Hội thi lần thứ nhất Kỹ năng Hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc năm 2012 được thành công tốt đẹp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quan tâm, ủng hộ, bố trí buổi làm việc và tạo mọi điều kiện hỗ trợ Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức Hội thi./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Trường CĐN Du lịch Vũng Tàu;

-Lưu: VT, ĐT, ĐMC.05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác