377/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang

Ngày 24 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang (Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang hiện nay). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang (Chủ đầu tư) và Văn phòng.

Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đồng ý về việc điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu, gồm: Gói thầu C4: Cung cấp lắp đặt máy điều hòa không khí; Gói thầu F1: Thiết bị khối lớp học; Gói thầu F2: Thiết bị khối Ký túc xá như đề xuất của chủ đầu tư.

2. Đồng ý cho phép điều chỉnh Dự án. Theo đó, tạm dừng việc đầu tư các hạng mục sử dụng vốn ngoài ngân sách và thực hiện quyết toán dự án hoàn thành sau khi thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục sử dụng vốn ngân sách.

3. Đồng ý về chủ trương đầu tư Dự án cơ sở 2 của Trường tại khu đất 7,5ha đã được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cấp cho Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy trình xây dựng cơ bản, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng hàng rào bao quanh khu đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hạng mục đầu tư của cơ sở 2 được xây dựng trên nguyên tắc:

- Ký túc xá: sẽ làm thủ tục để xin sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

- Khối nhà học thực hành: sẽ làm thủ tục để xin sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nghề trọng điểm và không bao gồm đất để cho khu nhà ở giáo viên.

4. Đồng ý về nguyên tắc tổ chức nhân sự của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang sẽ có 02 Phó hiệu trưởng. Trường có trách nhiệm căn cứ theo tiêu chuẩn quy định đối với chức danh để lựa chọn cán bộ phù hợp và quan tâm tới cán bộ nữ; phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Đào tạo hoàn thành các quy trình, thủ tục bổ nhiệm để báo cáo Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Văn phòng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác