3781/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, tại Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống OK – OM – BOK tỉnh Trà Vinh năm 2012. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn Thị Ánh Hồng và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh báo cáo việc chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống OK – OM – BOK tỉnh Trà Vinh năm 2012   và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ủng hộ tổ chức Lễ hội truyền thống OK – OM – BOK tỉnh Trà Vinh năm 2012 (Lễ hội), nhằm bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá, đúng theo phong tục, tập quán của dân tộc Khmer, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần kết hợp với quảng bá, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2) Giao Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nội dung, kịch bản, đạo diễn Chương trình trên cơ sở phong tục, tập quán dân tộc Khmer; hỗ trợ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá của dân tộc Khmer trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội.

3) Giao Vụ Văn hoá dân tộc hướng dẫn chuyên môn tổ chức các hoạt động của Lễ hội đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu.

4) Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp, hướng dẫn tỉnh Trà Vinh tổ chức Đua Nghe Ngo trong khuôn khổ của Lễ hội.

5) Giao Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và dàn dựng triển lãm tại Lễ hội.

6) Về việc thả “Đèn trời”, “Đèn nước” đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “Đèn trời”; nếu thực hiện theo nghi thức truyền thống, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND tỉnh Trà Vinh;

- Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh;

- Các đơn vị: TC TDTT, Vụ VHDT,

CQ ĐD Bộ tại TP HCM;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(25).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác