3783/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo NCTKT DA bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích nhóm B, C, D thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam

280916162912.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác