3789/BVHTTDL-ĐT

TLBT, Vụ TVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và pp giảng dạy chuyên ngành trong lĩnh vực Âm nhạc

Kính gửi: Các cở sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật
 
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc của các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực Âm nhạc (Thanh nhạc) đối với giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật.
Thời giam Ngày 30/9 đến 04/10/2015
(Khai giảng 7h30’ ngày 30/9/2015)
Địa điểm. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam Số 77 Hào Nam - Quận Đống Đa - Hà Nội
Thành phần tham gia tập huấn:
- Giảng viên, giáo viên giảng dạy ngành/chuyên ngành Thanh nhạc ở trường Văn hóa nghệ thuật trong cả nước;
- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Sư phạm âm nhạc.
Nội dung kiến thức tập huấn:
- Khái quát hiện trạng về hoạt động đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nói chung và đào tạo thanh nhạc ở Việt Nam nói riêng;
- Các nội dung, kiến thức cơ bản trong đào tạo ngành Thanh nhạc, gồm: Nhiệm vụ và ý nghĩa của việc luyện giọng; Luyện thanh (vocalise); Lựa chọn chương trĩnh giảng dạy đối với từng trình độ;
- Nội dung chuyên sâu về âm nhạc tiền cổ điển, loại hình âm nhạc tăng cường cả về số lượng và chất lượng trong đào tạo ở trình độ trung cấp và những năm đầu của trình độ cao đẳng, đại học;
- Bài tập thực hành và 100 câu hỏi trong lĩnh vực đào tạo ngành Thanh nhạc; Những ưu, nhược điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc và ngành Sư phạm âm nhạc;
- Nguyên tắc thiết kế, điều chỉnh chương trình, giáo trình và tính liên thông trong việc giảng dạy, phát triển chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc, thanh nhạc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học;
- Đạo đức nghề nghiệp trong việc giảng dạy và học tập đối với lĩnh vực văn hoá nghệ thuật;
- Khảo sát thực tế v.v.v...
Kinh phí: Ăn, nghỉ, đi lại của các học viên tham gia tập huấn do cơ quan cứ đi chỉ theo chế độ tài chính hiên hành của Nhà nước.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo Văn hoá nghệ thuật, cử giảng viên, giáo viên tham gia khoá tập huấn. Văn bản đăng ký gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo) 51 Ngô Quyền - Hà Nội, trước ngày 25/9/2015; đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: kthuongvdt@gmail.com hoặc locphucvdt@gmail.com.
Thông tin chi tiết liên hệ với đ/c Đỗ Thị Kim Thương hoặc đ/c Đoàn Tiến Lộc, chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Điện thoại di động: 0912019232 – 0979730677./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, KT (66).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác