380/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đề nghị khẳng định cam kết tham gia Dự án “Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trường toàn diện tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn II” và tham gia Hội thảo đầu kỳ

140217150713.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác