3827/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT-Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị-Hội thảo triển khai Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"-khu vực phía Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh ............

Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị-Hội thảo triển khai Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" tại 03 khu vực (Giấy mời dự Hội nghị-Hội thảo sẽ gửi sau).

Để Hội nghị-Hội thảo đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan chuẩn bị tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội nghị-Hội thảo với nội dung: Hiệu quả, bài học kinh nghiệm, những vấn đề cấp bách của địa phương trong việc giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc trong tình hình hiện nay.

Tham luận dài từ 4 trang đánh máy trở lên, khổ giấy A4, gửi về Ban tổ chức-Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Số 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (hoặc qua Email: nhunghn76@yahoo.com.vn) trước ngày 25/11/2011.

Rất mong nhận được ý kiến tham luận của đại biểu để Hội nghị-Hội thảo thu được kết quả./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT, Hồ Anh Tuấn (để b/c);

-Lưu: VT, VHDT, NH.25.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác