3827/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Lâm Đồng 2014. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh Lâm Đồng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Văn Thu và đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh Lâm Đồng; về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe đại diện tỉnh Lâm Đồng báo cáo Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Lâm Đồng 2014, kiến nghị của Tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những cố gắng, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2014 của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức, củng cố, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động của năm Du lịch quốc gia 2014, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về du lịch. Đây là cơ hội để các tỉnh khu vực Tây Nguyên phát huy thế mạnh, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

2. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2.1. Đề nghị tỉnh Lâm Đồng:

- Nghiên cứu, điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp về thời gian và chủ đề của Chương trình. Cần lựa chọn điểm nhấn đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung;

- Quy mô tổ chức nên mở rộng ra các tỉnh trong khu vực và các địa phương lân cận. Thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo tỉnh dẫn đầu làm việc với các tỉnh khu vực Tây Nguyên lựa chọn hoạt động thực sự tiêu biểu gắn với chủ đề của năm Du lịch quốc gia 2014 của các địa phương để đưa vào Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014. Ưu tiên tổ chức các hoạt động có sự đổi mới, độc đáo và hấp dẫn;

- Thời gian tổ chức: Năm Du lịch quốc gia 2014 diễn ra trong suốt cả năm 2014. Tỉnh phối hợp với các địa phương xây dựng Chương trình chi tiết, gửi Tổng cục Du lịch xem xét, thẩm định, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Xây dựng Dự án gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch phục vụ cho các địa điểm tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 của Tỉnh;

- Đối với các dự án quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã được Bộ thỏa thuận, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

2.2. Giao các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Tỉnh Lâm Đồng tổng hợp xây dựng Đề án  “Chương trình tổ chức năm Du lịch quốc gia 2014”, đề xuất nhân dự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, báo cáo Bộ trưởng;

- Đồng ý bổ sung các sự kiện: Lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên, Liên hoan nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên, Trình diễn trang phục các dân tộc Tây Nguyên vào Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai trong tổng thể Chương trình;

- Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính kiểm tra, rà soát, hỗ trợ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho Tỉnh Lâm Đồng để hoàn thành dứt điểm các dự án tu bổ tôn tạo di tích của Tỉnh;

-  Giao Tổng cục Thể dục thể thao thúc đẩy thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm triển xây dựng dự án Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Tỉnh Lâm Đồng, báo cáo Lãnh đạo Bộ;

- Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan tổ chức Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên lần thứ 2.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (báo cáo);

- Các Thứ trưởng (báo cáo);

- TC TDTT, TCDL;

- Cục VHCS, Cục DSVH, Vụ KHTC;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Sở VHTTDL Lâm Đồng;

- Lưu: VT, VP, TTH (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác